Skip to content
info@sfk.se

SFK arrangerar tillsammans med SIQ, World Qualty Day 2022 under temat:

"Ny Tid - Ny Kvalitet"

Ny Tid?
Tid och utveckling står still, och har aldrig gjort det. Ur kvalitets/ – verksamhetsperspektiv kan det t.ex. betyda att den digitala utvecklingen ger nya möjligheter. Ingen profession kan heller bortse från att fundera på hur man kan bidra till förbättrad hållbarhet i allt som organisationer gör.

Ny Kvalitet?
I takt med teknisk utveckling och nya insikter skapas både möjligheter och utmaningar som berör kvalitetsarbetet.
Under årets WQD berör vi det som vi uppfattar står högt på agendan för Kvalitetsarbetet.

 • Hållbarhet.
  Vi har en expertpanel som besvarar frågor från en frågepanel om vad, varför och hur kvalitetsarbetet kan bidra till effektivare strävan efter hållbarhet. Våra experter kommer att guida inom området med fokus på ”huret”; genom att ge exempel på sambanden mellan Hållbarhet och kvalitetsarbete
 • Digitalisering
  SFK har tidigare haft evenemang om Kvalitet 4.0. Men eftersom det är relativt få som känt sig mogna att berätta om hur, har det mest ur teoretisk vinkel handlat om vad och varför. Vi har fått tag på intressanta tillämpningar om hur den nya tekniken gjort kvalitetsarbetet effektivare genom Big Data, Ai, Machine Learning och digitala plattformar för ledningssystem anpassade för medarbetarnas behov.

Faktaruta
World Quality Day

World Quality Day (WQD) i Sverige arrangeras sedan 1990 av Svenska Förbundet för Kvalitet. WQD grundlades 1989 då bland andra European Organization for Quality, American Society for Quality och Union of Japanese Scientists and Engineers enades om en gemensam manifestation för kvalitet. Det bestämdes också att konferensen fortsättningsvis skulle genomföras årligen den andra torsdagen i november.

World Quality Day (WQD) arrangeras i Sverige sedan 1990 av Svenska Förbundet för Kvalitet. WQD grundlades 1989 då bland andra EOQ, European Organization for Quality, och ASQ, American Society for Quality, enades om en gemensam manifestation för kvalitets/- verk-samhetsutveckling.

Under WQD förmedlas både inspiration och handfasta råd kring kvalitets- och verksamhetsutveckling. Under den fullmatade halvdagskonferensen får du ta del av kunskaper från några av Sveriges främsta föreläsare inom kvalitetsområdet. Dessutom har du goda möjligheter att knyta kontakter med andra kvalitetsproffs från många branscher i olika delar av landet. Missa inte WQD 2022!

World Quality Day – Agenda 10 nov 2022

En halvdagskonferens mellan klockan 12:30 – 16:30, online. Länk till Teams skickas 9 nov.
Konferensen kommer att spelas in och göras tillgänglig i efterhand för de som är anmälda.

12:30 – 12:40 Välkomna
Moderatorerna Ida Gremyr och Ulf Gustavsson hälsar välkomna.

12:40 – 14:00 Block 1: Kvalitetsarbete och Hållbarhet

 • Anne – Charlotte Holmgren, SIQ
  Hur nås Hållbar Framgång? Vilka principer och arbetssätt är avgörande för goda resultat? SIQ analyserar och presenterar hur utvecklingen av kvalitets- och förbättringsarbetet kommer se ut de kommande åren, och hur förbättringsarbete med fokus på hållbarhet är avgörande för att fortsätta utvecklas framgångsrikt.
 • Lars Sörqvist, IAQ
  Så utvecklas ett kvalitets- och förbättringsdrivet hållbarhetsarbete.I detta föredrag kommer Lars Sörqvist att redogöra för vad ett kvalitets- och förbättringsdrivet hållbarhetsarbetet innebär samt vad som krävs för att utveckla ett framgångsrikt sådant arbete.
 • Ca. 13:20 – 14:00, Frågor & Svar & Diskussioner

14:00 – 14:50 Block 2: Praktisk tillämpning; Digitaliserat kvalitets- och hållbarhetsarbete i
flera dimensioner

 • Cecilia Hedblad Sjölin, NorDan*)
 • Jörgen Olsson, Nordan
  Kvalitets- och hållbarhetsarbete i flera dimensioner. Presentation om NorDan, som fick IAQ:s utmärkelse för sitt hållbarhetsarbete 2020.
  *) Producent av fönster och dörrar; https://www.nordan.se/

14:50 – 15:00 Kort paus

15:00 – 16:20 Block 3: Quality Work and Digitalization. OBS Detta block hålls på engelska.

 • Anders Karlsson, Astra Zeneza
  Quality of digitization – how about the human element in a business?
  In this session, Anders will talk about his experiences in how we can enable fast and broadly correct decisions as Quality professionals. What do we need to understand in the human nature of decision making to create sustainable choice architecture? He will with a scientific approach give one example of how he designs a choice architecture and share some personal reflections 
 • Nicole Radziwill, Ultranauts USA
  Data Management; taylor made för Quality Professionals
  This session will introduce you to the key concepts associated with driving business value through data by comparing and contrasting data management functions and priorities with Quality Management Work:
  – You will learn how skills in quality management and auditing can translate easily to support and leadership functions in data management
  – How organizations will be helped with readiness for artificial intelligence and machine learning (AI/ML) in the upcoming decade.
 • Ca. 15:40 – 16:20; Frågor & Svar & Diskussioner

16:20 – 16:30 Tack för idag!
Moderatorerna avslutar konferensen

Dagens moderatorer

Ulf Gustavsson
har varit både chef och ledare sedan 1991. Detta inkluderar 12 år på IKEA i olika globala positioner i både Sverige och utomlands.

Läs mer om Ulf

Ulfs tidigare uppdrag inkluderar också telekomföretaget Millicom som är noterat på Nasdaq i New York och Stockholm. Ulf har också genom åren innehaft olika befattningar inom Svenska Förbundet för Kvalitet, SFK. Idag är han generalsekreterare i European Organization for Quality, EOQ, med placering i Bryssel. Han är även styrelseordförande i Qvalify AB.

Ida Gremyr
är sedan 20 år aktiv som forskare och lärare inom kvalitetsutvecklingsområdet och verkar idag som professor på Chalmers.

Läs mer om Ida

Forskningen bedrivs tillsammans med både privata företag och offentliga organisationer och berör exempelvis frågor kring kvalitetsprofessionellas roller och kompetens, organisering av kvalitetsarbete och användandet av kundfeedback i förbättringsarbete. Hon är även ansvarig för mastersprogrammet i Quality and Operations Management.

Våra presentatörer:

Anne – Charlotte Holmgren
Ingenjör från Chalmers med utbildning inom psykologi och ledarskap.

Läs mer om Anne - Charlotte

Anne-Charlotte har i många år arbetat med kvalitetsfrågor ur olika perspektiv såsom affärsmodeller, ledarskap, logistik och lean, i branscher som transport och logistik, utbildning och forskning, hälso- och sjukvård samt i olika roller som projektledare, utbildare, specialist och chef. Anne-Charlotte är speciellt intresserad av ledarskapets roll, och hur samverkan över organisatoriska gränser främjar förbättringsarbetet.

Det som kännetecknar de organisationer som uppnår riktigt bra resultat inom kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet, ekonomi och samhälle är att de inte arbetar hårdare än andra verksamheter, men de tänker och arbetar på ett annat sätt. Resultaten från Henriks forskning samt praktiska erfarenheter presenteras under föreläsningen.

_Q0A6736

Ulf Gustavsson.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Läs mer om Ulf

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sitAt vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sitAt vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit

Cecilia Hedblad Sjölin
Fabrikschef Kvillsfors & Bor NorDan AB. Civilingenjörsutbildning från Luleå Tekniska Universitet, Ergonomisk design och produktion.

Läs mer om Cecilia

Cecilia har efter examen 2000 arbetat inom produktionsutveckling och fabriksledning på tillverkande företag i Småland.
Började på NorDan AB i augusti 2014 som fabrikschef för fabriken i Kvillsfors och tog sedan även fabrikchefsansvaret för fabriken i Bor i februari 2021. Fabrikerna har ca 90 anställda vardera där man producerar fönster i Kvillsfors och ytterdörrar i Bor. Är medlem i NorDan AB:s ledningsgrupp.
Projektledare för ett stort investeringsprogram i fabriken i Kvillsfors på 70 miljoner kronor i nya maskiner och digitalisering där alla produktionsunderlag digitaliserades och fabriken idag har helt papperslös produktion.
2018 vann NorDan AB och Kvillsforsfabriken ”Swedish Team Excellence Award” och ”Lennart Sandholm prize” för arbetet med teamorganisering, effektivisering och ledtidsreducering. Året efter 2019 utsågs NorDan AB och Kvillsforsfabriken som vinnare av ”Årets Leanbyggare.”

Har varit projektledare för det strategiska projektet ”Recycling”i NorDan-gruppen under 2021 där målet var att utveckla affärsmodeller för återvinning av fönster och åstadkomma en cirkulär lösning.

Bild2

Jörgen Olsson
Kvalitets- och Hållbarhetschef NorDan AB Började på NorDan AB (då TanumsFönster AB) 1999 i produktion. Befordrades till arbetsledare för glasnings-avdelningen 2007

Läs mer om Jörgen

Jörgen är ansvarig för övergripande kvalitets- och hållbarhetsfrågor, ISO certifikat, externa revisioner, ledningssystem, projektarbete m.m. Arbetar med ständiga förbättringar i hela organisationen samt utveckling av ledningssystemet för att nå ambitionen med att bli ett hållbart och kundfokuserat företag.
Mellan 2013 och 2016 som Lean koordinator för Tanums fabriken med ett övergripande ansvar för Lean implementering i hela NorDan AB. Sedan 2016 kvalitets- och miljöchef på NorDan AB (numera kvalitets- och hållbarhetschef) och medlem i NorDan AB:s ledningsgrupp.
Är medlem i NorDan koncernens Kompetenscenter för ”NorDan Production System” NorDan gruppens egna Lean system.
Projektledare för installationen av NorDan AB:s första solcellsanläggningar vid företagets tre fabriker i Sverige 2020 samt huvudansvarig för samarbetet med företagets hållbarhetspartner Rädda Barnen i Sverige.

Arbetat med SIQ´s verksamhetsmodell sedan 2018 och var en av de huvudansvariga för framtagning av företagets verksamhetsbeskrivning som mottog ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling av SIQ 2021.

 • Kvalitets- och hållbarhetsarbete i flera dimensioner
  • Introduktion av NorDan
  • Hur företagets operativa arbetssätt inom kvalitet och miljö skapar en god bas
  • NorDans sätt att adressera hållbarhetsarbete, digitalisering och kvalitetsledning på en strategisk nivå
  • Exempel på arbetssätt från genomförda projekt, från innovation till förbättring
Profilbild JO

Anders Karlsson
Quality Director in AstraZeneca Development Quality.

Läs mer om Anders

Anders är i nuvarande roll ansvarig för kvalitets infrastruktur i senare delen av AstraZeneca R&D. Ledningssystem, Quality Intelligence, Process management, Audits, Kvalitets digitala transformation, Kvalitets Strategi pannering och implementering samt Lean SixSigma transformation.
Är baserad på en av AstraZeneca huvud siter för R&D, strax söder om Göteborg stad.
Anders har en bakgrund I olika funktioner och positioner med en gemensam nämnare om att mestadles vara I ledande positioner och driva förändringar i komplexa organisationer.
De senaste 14 åren har Anders varit inom kvalitets proffessionen och där har jag utvecklad en passion för att design de bästa strukturer och system så att männsikor kan göra sitt bästa. Tror starkt på människan i en ständig förändring genom full transparans, något som kommer att i den digitala framtiden får en stor betydelse.

Publiserat flera artiklar och mottagít flera utmärklese. Certifierad, MasterBlack Belt Lean SixSigma, Projeckt ledare, Projekt sponsor, Kvalitets chef, Lead auditor och Strategic Facilitator (Hoshin Kanri).

Anders Karlsson

Nicole Radziwill
Docent i datavetenskap & digital transformation. Senior VP för Quality & Strategy vid Ultranauts i New York. ASQ; Six Sigma Black Belt och Certified Manager of Quality.

Läs mer om Nicole

Nicole is Senior Vice President of Quality and Strategy at Ultranauts, a professional services firm specializing in quality assurance and quality engineering for software, data science, and digital transformation.

Formerly VP of the Global Quality and Supply Chain Practice at Intelex Technologies in Toronto, and a tenured Associate Professor of Data Science and Production Systems, she is a fellow of the American Society for Quality (ASQ), editor of Software Quality Professional, and a past chair of the ASQ Software Division.

She regularly serves as an examiner for the Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA), and has contributed to the development of ISO 26000 Guidance on Social Responsibility.

Nicole has a PhD in Quality Systems and an MBA; she is an ASQ Certified Manager of Operational Excellence (CMQ/OE) and an ASQ Certified Six Sigma Black Belt (CSSBB). She does research at the intersection of data science, machine learning, and business value.

She has 25 years of experience in quality management and data science, from building numerical weather prediction models and new observing systems in meteorology, to enterprise software implementation for telecom and high-tech, to managing big data and analysis pipelines for astronomical research.

Her 2019 book, ”Statistics (The Easier Way) With R”, 3rd Edition (Tidyversion), has been used for undergraduate and graduate courses in more than 30 schools in 13 countries.

Nicole’s lates book, published 2020, is  ”Connected, Intelligent, Automated: The Definitive Guide to Digital Transformation and Quality 4.0” is for anyone who wants to learn how Industry 4.0 and Quality 4.0 can help improve quality and performance in their team or company.

Radziwill is one of ASQ’s Influential Voices and blogs at http://qualityandinnovation.com.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nicole

Boka din plats för SFK Vårkonferens 2022

Nyckelord: Kvalitets- och verksamhetsutveckling, ledningssystem, kvalitet, kvalitets

Back To Top