skip to Main Content
info@sfk.se

WQD 2021 – Agilt Ledningssystem i en snabbrörlig verklighet

  • |SFK

WQD 2021, 11 november 2021, är ett samarrangemang av SFK, SIS och SIQ. Årets tema är:

Agilt Ledningssystem i en snabbrörlig verklighet

Alla organisationer har ”system” som leder verksamheten. Hur systematiska, effektiva, hållbara och värdeskapande är de? Är de agila så att de anpassas till en verklighet som snabbt förändras? Eller är det verkligen ledningssystemet som ska vara agilt? Ska det inte vara stabilt? Är ledningssystem en garant för god kvalitet för varor och tjänster?

Det är en halvdagskonferens mellan 12:00 – 17:00, online.

Program med en rad intressanta och inspirerande ämnen och talare presenteras inom kort

 

Back To Top