skip to Main Content
info@sfk.se

Kvalitet 4.0 – när paradigmskiftet inom digital teknologi ger nya möjligheter.

SFK Vårkonferens genomförs online via Teams, den 6 maj 2021 kl 09:00 – 16:00.
Anmäl dig här!

SFK Vårkonferens 2021:

Efterfrågan och behovet av kunskap inom Kvalitet 4.0 har ökat kraftigt. Som komplement till World Quality Day (arrangeras av SFK sedan 1990) lägger vi nu till SFK Vårkonferens. Precis som WQD blir det en årligen återkommande konferens med olika teman inom kvalitet.

Temat för vår första SFK Vårkonferens är: Kvalitet 4.0 – när paradigmskiftet inom digital teknologi ger nya möjligheter. Det är samma tema som för World Quality Day 2020. Skillnaden är att Vårkonferensen får ett större fokus på praktiska tillämpningar hur Kvalitet 4.0 positivt påverkar organisationers kvalitetsarbete.

En av huvudtalarna är Nicole Radziwill som bland annat skrivit den aktuella boken: Connected, Intelligent, Automated: The Definitive Guide to Digital Transformation and Quality 4.0. 

Ta vara på möjligheten att lära av Nicoles och övriga talares forskning, erfarenheter och insikter. Boka din plats redan idag!

Anmäl dig redan idag!

SFK Vårkonferens kommer att genomföras online via Teams, den 6 maj 2021 kl 09:00 – 16:00.
Klicka här för att komma till anmälningssidan!

Bakgrund och syfte

Modernt kvalitetsarbete har under de senaste 30 åren gett oss bland annat ledningssystem med standardiserade arbetssätt, SIQ Managementmodell och olika förbättringsprogram, varav de mest spridda är Lean och Six Sigma.

På senare år har helt nya möjligheter att skapa, behandla, analysera och bruka stora datamängder utvecklats. Genom att komplettera det befintliga kvalitetsarbetet med den senaste digitala teknologin kan organisationer vässa sin förmåga att skapa mer robusta och förutsägbara processer, förbättra effektiviteten och ge ökad kundnöjdhet.

Kvalitet 4.0 handlar om att ta till vara på ny digital teknik såsom Artificiell Intelligens (AI) samt uppkoppling och kommunikation av enheter (och människor!) som via olika sensorer ger oss värdefull data, dvs Internet of Things (IoT).

Syftet med årets SFK Vårkonferens är att ge dig insikter och inspiration om hur Kvalitet 4.0 kan bidra till kvalitetsarbetet i din organisation och inom ditt verksamhetsområde.

Program

SFK Vårkonferens – 6 maj 2021

Kvalitet 4.0 – när paradigmskiftet inom digital teknologi ger nya möjligheter

09:00 – 9:10
Välkomna
SFK samt dagens moderatorer; Ida Gremyr, Chalmers  och Ulf Gustavsson, EOQ

09:10 – 09:50
Quality 4.0 Framework; ”Connected, Intelligent, Automated”;  based on a  book
This session will be in English.
Nicole Radziwill, author of this book, Ultranauts, New York

09:50 – 10:20
Dynamisk processtyrning och Machine Learning med inline mätning
Daniel Einehag och Felix Viberg, SKF

10:20 – 10:30
Bensträckare

10:30 – 11:00
Min Kvalitet 4.0 – resa mellan Kvalitetsutveckling och IT gav stärkt kvalitetsutveckling genom synergier och samverkan
Sanna Nyberg, Atea

11:00 – 11:30
Hur en digital frontline skapar nya förutsättningar för framtidens kvalitetsarbete
Håkan Holmgren, CheckProof och Alex Grossmann, Jehander

11:30 – 12:30
Lunch

12:30 – 12:55
Externa revisioner med hjälp av Digital Teknologi, Big Data och AI
Peter Landin, Qvalify

12:55 – 13:25
Kvalitet 4.0 – när vårt traditionella kvalitetsarbete fick nya digitala muskler
Peter Häyhänen, Västra Götalandsregionen

13:25 – 13:55
Kvantitativa analyser av Big Data och Small Data
Magnus Pettersson, Statistikkonsulterna

13:55 – 14:05
Bensträckare

14:05 – 14:35
Praktisk tillämpning av hur Kvalitet 4.0 vässat vårt kvalitetsarbete hos Smart Factory (ett RISE/GTC projekt)
Johan Bengtsson, Göteborgs Tekniska College

14:35 – 15:05
Hur Volvo Cars anställdas fritid blivit en nyckel till ett datadrivet kvalitetsarbete
Daniel Lindahl och Daniel Hermansson, Volvo Cars

15:05 – 15:45
Frågor, svar och reflektioner
Lars Sörqvist, IAQ, Anders Fundin, SIQ och Ulf Gustavsson EOQ. Moderator: Ida Gremyr

15:45 – 16:00
Summering och tack för idag
Dagens moderatorer; Ida Gremyr och Ulf Gustavsson samt SFK

Moderatorer

Moderatorer är Ida Gremyr och Ulf Gustavsson, som kommer att ge tillfällen till dialoger.

Ida Gremyr är professor vid Chalmers Tekniska Högskola, avdelningen Service Management and Logistics. Hon undervisar och handleder examensarbeten inom masterprogrammet ”Quality and Operations Management”.

Ulf Gustavsson är styrelseordförande i Qvalify AB 2020 och generalsekreterare i European Organization for Quality (EOQ).

Anmäl dig här!

Föredragshållare

Nicole Radziwill
Docent i datavetenskap & digital transformation. Senior VP för Quality & Strategy vid Ultranauts i New York. ASQ; Six Sigma Black Belt och Certified Manager of Quality.

Läs mer om Nicole

Nicole is Senior Vice President of Quality and Strategy at Ultranauts, a professional services firm specializing in quality assurance and quality engineering for software, data science, and digital transformation.

Formerly VP of the Global Quality and Supply Chain Practice at Intelex Technologies in Toronto, and a tenured Associate Professor of Data Science and Production Systems, she is a fellow of the American Society for Quality (ASQ), editor of Software Quality Professional, and a past chair of the ASQ Software Division.

She regularly serves as an examiner for the Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA), and has contributed to the development of ISO 26000 Guidance on Social Responsibility.

Nicole has a PhD in Quality Systems and an MBA; she is an ASQ Certified Manager of Operational Excellence (CMQ/OE) and an ASQ Certified Six Sigma Black Belt (CSSBB). She does research at the intersection of data science, machine learning, and business value.

She has 25 years of experience in quality management and data science, from building numerical weather prediction models and new observing systems in meteorology, to enterprise software implementation for telecom and high-tech, to managing big data and analysis pipelines for astronomical research.

Her 2019 book, ”Statistics (The Easier Way) With R”, 3rd Edition (Tidyversion), has been used for undergraduate and graduate courses in more than 30 schools in 13 countries.

Nicole’s lates book, published 2020, is  ”Connected, Intelligent, Automated: The Definitive Guide to Digital Transformation and Quality 4.0” is for anyone who wants to learn how Industry 4.0 and Quality 4.0 can help improve quality and performance in their team or company.

Radziwill is one of ASQ’s Influential Voices and blogs at http://qualityandinnovation.com.

Daniel Einehag är ansvarig för Manufacturing Reliability Engineering i ett avsnitt av SKF Fabriken i Göteborg.

Läs mer om Daniel

Daniel har arbetat på SKF  i 23 år och har en bakgrund inom Process & Development och Värmebehandling.

Felix Viberg arbetar idag inom Reliability Engineering inom ett avsnitt av SKF Fabriken i Göteborg med fokus på Automation och Machine Learning.

Läs mer om Felix

Felix är doktorand inom Datavetenskap.

Sanna Nyberg
Lean Six Sigma-ledare med stor erfarenhet från management/konsultbranschen. Har bland annat en magisterexamen inriktad på kvalitet från Royal Institute of Technology.

Läs mer om Sanna

Sanna Nyberg är platschef på Atea och är en erfaren Lean & Six Sigma-ledare med en demonstrerad historia av arbete inom management/konsultbranschen. Förutom sin magisterexamen från Royal Institute of Technology är hon utbildad i DMAIC, ISO 9001/14001, Value Stream Mapping, Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) samt Lean Management.

Sanna har drivit och utvecklat verksamheter inom både privat och offentlig sektor genom både konsultuppdrag samt i olika linjeroller inom Affärsutveckling och ledande IT-roller. Hon brinner för att bygga långsiktiga och hållbara strategier för att ta verksamheter till nästa nivå genom digitalisering och att sätta kunden i fokus.

Håkan Holmgren är grundare och VD Check Proof. Med start i jord- och grusproduktion i ett mindre familjeföretag via processutveckling på Heidelberg Cement, har Håkan Holmgren förvärvat insikter i verksamhetsprocesser från ax till limpa.

Läs mer om Håkan

2014 utvecklade Håkan Check Proof, ett digitalt verktyg för medarbetare på fältet som används för att effektivisera hela värdekedjan inom såväl kvalitet, underhåll och produktion.

Alex Grossmann är sedan 2017 produktkvalitetschef på Jehander, en av de ledande leverantörerna av berg- och grusmaterial till byggindustrin.

Läs mer om Alex

Alex har bland annat en Bachelor i maskinteknik och Master i automation från ETH i Zürich, Schweiz och har tidigare även arbetat vid Scania som ingenjör inom forskning och utveckling.

Peter Landin är Vice VD på Qvalify AB med tydligt fokus på att utveckla kundupplevelsen inom oberoende granskning och externa revisioner.

Läs mer om Peter

Peter har arbetat med oberoende granskning och externa revisioner i 20 år, både inom multinationella företag och nationella. Under dessa 20 år har det hänt otroligt mycket inom tredjepartsbranschen men vi är bara i början av förändringen och utvecklingen.

Qvalifys mål är att leda denna utveckling och bli bäst på att utveckla kundupplevelsen inom oberoende granskning och externa revisioner.

Peter Häyhänen
Utvecklingschef i Västra Götalandsregionen med inriktning digitalisering. Han driver genomförandet av ett av Sveriges största digitaliseringsprojektet just nu i offentlig sektor.

Läs mer om Peter

Peter har arbetat med verksamhets- och processutveckling på ledningsnivå i globala bolag och stora koncerner i mer än 20 år och utbildat ledare i en bredd av olika verksamheter. Under de senaste tio åren har han mer och mer använt kombinationen digitalisering med den klassiska förbättringsmetodiken enligt Six Sigma, Lean och TQM filosofi.

Peter har nyligen initierat och genomfört vårdsveriges första AI och RPA (Robotic Process Automation) projekt. Han betonar vikten av att ha en god bas av traditionell kvalitets- och processutvecklingskunskap när man sedan använder avancerade nya dataanalysmetoder och digitalisering som effektiviserar arbetsflöden och förbättrar kundnyttan.

Magnus Pettersson är senior konsult på Statistikkonsulterna och har arbetat med statistisk analys och metodutveckling, bl.a. inom kvalitetsområdet sedan 1998.

Läs mer om Magnus

Magnus är även Six Sigma Black Belt samt certifierat professional statistician av American Statistical Association. Han  har under åren utbildat ett stort antal kvalitetsprofessionella i praktisk statistik.

Johan Bengtsson är teknikutvecklingschef på Göteborgs Tekniska College som är ett utbildningsföretag som ägs av Volvo AB, Volvo Cars och Göteborgs stad.

Läs mer om Johan

Senaste 10 åren har Johan drivit olika projekt inom automation, industriell digitalisering och kompetensförsörjning. Under presentationen kommer Johan berätta om några av projektet och lyfta om olika tekniska lösningar där digital teknologi, Kvalitet 4.0, har tillämpats som hjälpmedel.

Daniel Lindahl är produktägare inom Produktvalidering på Volvo Cars som jobbar med att samla in, tillgängliggöra och analysera data från bilar och dess användare.

Läs mer om Daniel

Jobbar för att få data att bli en naturlig del i produktutvecklingen såväl som i kvalitetsarbetet. Daniel är en del av det team som jobbar med värdefull data och feedback från Volvos interna tjänstebilsflotta där de anställda och deras familjer deltar som testförare.

Daniel Hermansson är produktägare inom Produktvalidering på Volvo Cars med fokus mot löpande produktion samt utveckling av globala tjänstebilsflottor.

Läs mer om Daniel

Daniel är en del av det team som jobbar med värdefull data och feedback från Volvos interna tjänstebilsflotta där de anställda och deras familjer deltar som testförare.

Ida Gremyr är sedan 20 år aktiv som forskare och lärare inom kvalitetsutvecklingsområdet och jobbar idag som biträdande professor på Chalmers.

Läs mer om Ida

Forskningen bedrivs tillsammans med både privata företag och offentliga organisationer och berör exempelvis frågor kring kvalitetsprofessionellas roller och kompetens, organisering av kvalitetsarbete och användandet av kundfeedback i förbättringsarbete. Hon är även ansvarig för mastersprogrammet i Quality and Operations Management.

Ulf Gustavsson har varit både chef och ledare sedan 1991. Detta inkluderar 12 år på IKEA i olika globala positioner i både Sverige och utomlands.

Läs mer om Ulf

Ulfs tidigare uppdrag inkluderar också telekomföretaget Millicom som är noterat på Nasdaq i New York och Stockholm. Ulf har också genom åren innehaft olika befattningar inom Svenska Förbundet för Kvalitet, SFK. Idag är han generalsekreterare i European Organization for Quality, EOQ, med placering i Bryssel och styrelseordförande i Qvalify AB.

Anders Fundin är forskningsledare på SIQ. Han är också professor vid Mälardalens högskola med erfarenhet från samproducerande forskning med offentlig och privat sektor.

Läs mer om Anders

Han är civilingenjör från Linköpings universitet och Teknologie doktor från Chalmers med erfarenhet från globala ledande roller inom bland annat Volvo Group och Bombardier.

Lars Sörqvist har arbetat med kvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete sedan tidigt 90-tal. Han är vd för Sandholm Associates, docent vid KTH och professor vid Shanghai University i Kina.

Läs mer om Lars

Lars är dessutom vice president för International Academy for Quality (IAQ) och därigenom delaktig i att leda kvalitetsområdet globalt. Han är även djupt involverad i USA:s nationella kvalitetsorganisation ASQ, bl a som styrelseledamot. Lars har under snart 30 års tid arbetat som rådgivare och kvalitetsexpert i en stor mängd företag och organisationer runt om i världen och är även författare till ett antal böcker om kvalitet, förbättring, Sex Sigma och Lean.
Under närmare 20 års tid har Lars varit knyten till KTH:s forskning avseende IT Management. Digitalisering ser han som både spännande och en mycket viktig del i utvecklingen av en verksamhet och dess processer. Teknik skapar många nya fantastiska möjligheter. Viktigt är dock att denna utveckling utgår ifrån verksamhetens kunder och processernas förmåga att möta kundbehov på ett effektivt sätt. Teknik får aldrig bli ett självändamål utan behöver föras in under kontrollerade former som en central del av verksamhetens förbättringsresa. Något som många verksamheter idag missat med snabbt ökande kostnader för bristande digitalisering som följd.

Back To Top