Skip to content
info@sfk.se

Vårkonferens 12 maj 2022

  • |SFK

Låt SFK guida dig om Hållbarhet och Digitaliseringens betydelse för ditt Kvalitetsarbete!

I takt med att omvärlden förändras, ändras också kvalitetsarbetets innehåll och rollerna för professionen. Nya luckor uppstår i kompetenser inom området Kvalitet/Verksamhetsutveckling vars gap behöver fyllas.

SFK Vårkonferens 2022 har tre block som var och en behandlar hållbarhet och digitalisering. I de två huvudblocken diskuteras  hur Kvalitetsarbete relateras till Hållbarhet respektive Digitalisering, och vad dessa båda områden betyder för organisationers sätt att agera i framtiden.

Mellan huvudblocken presenterar NorDan AB hur de praktiskt arbetar med hållbarhet och digitalisering både på ett startegisk och operativ nivå. Nordan erhöll IAQ:s Quality Sustainability Award 2020.

Vi har bjuder på såväl etablerade föredragshållare som nya namn. Vi har moderatorernai Ida Gremyr, Professor på Chalmers, och Ulf Gustavsson, Generalsekreterare EOQ. Bland de välkända föredragshållarna finns Anne – Charlotte Holmgren, SIQ , Lars Sörqvist IAQ samt Nicole Radziwill, USA. Bland de nyare namnen finns Jörgen Olsson och Cecilia Hedblad Sjölin,  NorDan, samt Anders Carlsson, Astra Zeneca. Se närmare presentationer här vid sidan

Läs mer och anmäl dig här!

 

 

Back To Top