Skip to content
info@sfk.se

Välkommen att delta i SFK Kvalitetsforum online som startar under kvartal 1 2021!

 • |SFK

SFK Kvalitetsforum – Lärande genom erfarenhetsutbyte

Välkommen att delta i SFK Kvalitetsforum online som startar under kvartal 1 2021!

Nätverket vänder sig till dig som arbetar med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. För dig som ser en möjlighet att lyfta organisationens kvalitetsarbete. Kanske står organisationen inför nya utmaningar och förändringar. Detta nätverk blir en nytändning för dig och din organisation. Du kommer att få ta del av arbetssätt, metoder och verktyg inom modern verksamhetsutveckling. Vi fokuserar mer på hur ett värdeskapande kvalitetsarbete omsätts i praktiken, än hur kraven i olika standarder uppfylls.

De tre tidigare omgångarna har genomförts i Västra Sverige som fysiska träffar, som oftast har genomförts hos de deltagande organisationerna. Nu öppnar vi för deltagande från hela landet.

Under fem halvdagsträffar online fördelade under ca 6 månader kommer du att möta ca 10 kollegor och få:

 • Ett forum där kvalitets-/miljöprofessionellas uppdrag, roller och kompetenser diskuteras
 • Utbyte av erfarenheter om hur kvalitet och miljö/hållbarhet kan utvecklas
 • Möjlighet att få handfasta förslag på hur surdegar kan omvandlas till guldkorn
 • Senaste utveckling och rön inom kvalitets- och verksamhetsutveckling
 • Ett nätverk som ger dig framtida tillgång till kontakt med diskussionspartners

En typisk agenda för en träff är:

 • Reflektioner från tidigare träffar
 • Dagens tema med inspel från moderatorerna och exempel från framgångsrika organisationer
 • Så gör vi hos oss, diskussioner mellan deltagarna
 • Diskussioner, frågor och reflektioner
 • Vad tar jag med mig hem till min verksamhet
 • Val av tema för nästa träff

Pris
För SFK-medlemmar 5800 kr exkl. moms. Icke medlemmar 6800 kr exkl. moms. I priset ingår boken Kvalitetsutveckling (utg. 2015) samt dokumentation som används vid träffarna. Fakturering sker efter den första träffen. De som deltar i det planerade fysiska platsbesöket faktureras senare separat till självkostnadspris.

Inbjudan kommer att publiceras efter semesterperioden

Frågor besvaras av:

Back To Top