skip to Main Content
info@sfk.se

Summering Café Kvalité

Vi träffades digitalt på Café Kvalité under temat ”Ledarskap på distans”. Livliga och värdebärande diskussioner mellan Cafébesökarna gav oss alla erfarenheter att ta med oss hem. Här följer en summering av det vi kom fram till.

  • Vad har varit bra: Vi ser många fördelar med distansarbetet, såsom tidsvinster, ökad delaktighet, möjlighet till mer kvalitetstid och ökad tillit mellan arbetsgivare och medarbetare.
  • Vad har varit mindre bra: Utmaningar och sådant vi inte tycker har varit så bra handlar om olika förutsättningar i mognad och ergonomi men även om avsaknaden av mänskliga möten face to face. Det blir ofta så att möten inte innehåller pauser och en ”Zoom-trötthet” lurar i vassen.
  • Vad vill vi förbättra: Det vi främst vill förbättra är disciplinen kring möten, att hitta arbetssätt med naturliga pauser och möjlighet till att röra på oss. Av stor vikt är att alla får möjlighet att lära sig de tekniker som faktiskt redan finns och som kan stötta oss till bättre möten.

Varsågod att ta del av hela summeringen i bifogade pdf. Summering efter Café Kvalité – Ledarskap på distans 20200827 b

Och välkommen du också.

Cafét

 

Åsa Wikenståhl

To be To do AB

LinkedIn-profil

—————————-

+46 (0)70 509 11 12

Back To Top