skip to Main Content
info@sfk.se

Spännande aktiviteter på gång under hösten!

SFK Småland planerar just nu för nya och intressanta aktiviteter/kurser under hösten. Utöver de som redan ligger upplagda under Kommande Aktiviteter kommer inspirerande heldag om ledarskap med Lasse Frisk och Gunnel Ryner. Dessutom en grundkurs i nya AIAG-VDA FMEA samt en kurs i Arbetsmiljö för arbetsledare och skyddsombud.

Detta är endast förhandsinformation och kompletta beskrivningar inklusive möjlighet att anmäla sig kommer läggas upp på hemsidan efter hand. Men är du redan nu intresserad av någon av dessa aktiviteter så går det bra att kontakta Carl-Eric Lindvall på 0708 395 652 eller carl-eric.lindvall@sfk.se

Arbetsmiljö för arbetsledare och skyddsombud

En heldagsurs som ger dig en praktisk och teoretisk förståelse gällande arbetet med Systematiskt Arbetsmiljöarbete. Kursledaren kommer att väcka många intressanta dialoger med kursdeltagarna under denna dag!

Tid: 25 oktober
Plats: Fysiskt Vrigstad Värdshus
Kursledare: Lasse Frisk


Nya AIAG-VDA FMEA – Grundkurs

AIAG (Automotive Industry Action Group, USA) och VDA (Verband der Automobilindustrie, Tyskland) har gemensamt tagit fram den nya metodiken för att genomföra FMEA. Utbildningen har fokus på P-FMEA och ger insikt i skillnaden mellan den nya metodiken och den tidigare. Teoretiska block varvas med praktiska övningar för att ge deltagaren en ökad förståelse.

Tid: 29 november
Plats: Fysiskt Vrigstad Värdshus eller digitalt
Kursledare: Marie Wieslander MW Verksamhetsutveckling / AnnHelen Kraft Qualitec Consulting


Heldag med fokus på Ledarskap

Missa inte denna inspirationsdag med fokus på ledarskap, där två skickliga talare med varsitt tema kommer att blanda teori med praktik kryddat med en stor portion humor, för att på så sätt fånga nya angreppsätt i vår vardag.

Lasse Frisk – Ledarskap när det är som bäst eller sämst
Goda ledare skapar goda arbetsplatser genom att höja medarbetarna och skapa kompetensutveckling. Med vad händer om ledarskapet inte är det som man förväntar sig, hur agerar medarbetarna och vilka resultat uppnår verksamheten då? Och kan man transferera ett mindre bra ledarskap till det bättre?

Gunnel Ryner – Konsten att hitta rätt i stället för att leta fel
Hela vår kultur präglas av ett överdrivet fokus på det som inte fungerar. Men om vi bara ägnar oss åt att åtgärda fel och brister kommer vi bara till noll – icke problem. Vill vi i stället få en arbetsplats som präglas av stolthet, arbetsglädje och engagemang? Då krävs ett helt annat fokus, där vi vänder på problemen och lyfter fram och bygger vidare på era styrkor och allt som ni redan gör bra.

Tid: 1 december
Plats: Vrigstad Värdshus

Back To Top