Skip to content
info@sfk.se

SFK Vårkonferens – nytt tillfälle att stärka din kompetens inom kvalitetsområdet

  • |SFK

Efterfrågan och behovet av kompetensutveckling inom Kvalitetsområdet har ökat kraftigt på senare år. Inte minst tack vare framstegen inom den digitala teknologin. Som komplement till World Quality Day lägger vi därför till ytterligare en årligen återkommande heldagskonferens: SFK VÅRKONFERENS.

Modernt kvalitetsarbete har under de senaste 30 åren gett oss bland annat ledningssystem med standardiserade arbetssätt, SIQ Managementmodell och olika förbättringsprogram, varav de mest spridda är Lean och Six Sigma.

På senare år har helt nya möjligheter att skapa, behandla, analysera och bruka stora datamängder utvecklats. Genom att komplettera det befintliga kvalitetsarbetet med den senaste digitala teknologin, kan organisationer vässa sin förmåga att skapa mer robusta och förutsägbara processer, förbättra effektiviteten och ge ökad kundnöjdhet.

Årets tema för SFK Vårkonferens är: Kvalitet 4.0 – när paradigmskiftet inom digital teknologi ger nya möjligheter. Det handlar kort sagt om att ta till vara på ny digital teknik såsom Artificiell Intelligens (AI) samt uppkoppling och kommunikation av enheter (och människor!) som via olika sensorer ger oss värdefull data, dvs Internet of Things (IoT).

Syftet med SFK Vårkonferens 6 maj 2021 är att ge dig insikter och inspiration om hur praktiska tillämpningar inom Kvalitet 4.0 kan bidra till kvalitetsarbetet i din organisation och inom ditt verksamhetsområde.

Läs mer och anmäl dig här!


 

Back To Top