skip to Main Content
info@sfk.se

SFK StaM – tipsar om simuleringar och animeringar

Har du kollat våra simuleringar och animeringar?

Vi, SFK-StaM, lägger då och då ut en simulering som visar olika aspekter av att använda data (adress:  ovn.ing-stat.se).

Kolla t.ex. på de tre senaste på sidans högra spalt längst ned.  Kanske exemplen kan inspirera dig och ge upphov till nya tankar och idéer i din verksamhet?

Kvalitetsförbättring’ diskuterar något om situationen då du sätter ett mål för en felkvot som skall minskas över tid.  Hur kan detta formuleras, hur kan det redovisas, följer ni ert mål?  Det får ju inte komma en överraskning i slutet på tidsperioden…

Simpsons paradox’ är något lurt som kan döljas i de mest enkla redovisningar. Kan verkligen en och samma datamängd ge upphov till helt olika procentsatser och därmed olika tolkningar???

Variation hos proportioner’ är sällan diskuterad.  I dagens ’corona’-debatter, artiklar, insändare, m.m. florerar en mängd proportioner men ingen nämner deras osäkerhet, inte ens artiklarna från vetenskapsredaktionerna.

Och ändå, så enkelt det skulle vara att i datorn skapa 1000 värden varav X stycken har en viss egenskap.  Sedan drar datorn upprepade stickprov ur denna datamängd och beräknar och redovisar många X-procenter.  Då inser man att en procentsats inte är orubbat sann, den varierar från stickprov till stickprov.

(Det finns andra simuleringar som fördjupar detta, se t.ex. ’Confidence interval for p’ eller ’Comparison of two proportions’ eller ’Proportioner – övningar’ eller ’Noll felaktiga…’.)

Saknar du något?

Alla simuleringar på hemsidan är baserade på erfarenheter från vår verksamhet i industrin och övrigt näringsliv.  Ibland används exemplen då man vill visa kollegor ett och annat av vikt.  En simulering och animering är ett aktivt sätt och oftast en bättre start än ett antal formler.

Är det något du saknar?  Vi skriver gärna fler program som kan hjälpa förståelsen eller som förenklar komplicerade resonemang.  Är det något som du grunnat på behöver lyftas? Hör av dig men glöm heller inte att kolla på alla övriga simuleringar.  Kanske där finns en pärla för just dig…

 

Hälsningar

Ingemar Sjöström, SFK-StaM

ingemar.sjostrom@sfk.se

Back To Top