skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se
SFK Kvalitetsforum

SFK Kvalitetsforum

SFK Kvalitetsforum – Lärande genom erfarenhetsutbyte

Vi har glädjen att berätta att vi har många spännande deltagare anmälda, som har mycket intressant att dela med sig av om sin kvalitets- och miljöutveckling och sitt hållbarhetsarbete. Några av dessa presenteras kort nedanför.

SKF Kvalitetsforum kommer att inledas i september. Exakta datum för träffarna kommer att bokas in i samråd med anmälda deltagare. Om du är intresserad av att delta finns det fortfarande några platser kvar, mer info finner ni här. 

Kvalitetsforum är ett nätverk med en mindre grupp deltagare som delar med sig av sona erfarenheter samt att vi besöker varandras verksamheter. Tack vare storleken på gruppen är det lätt att lära känna varandra och med det byggs en tillit där vi kan dela med oss av våra tankar och idéer. Vi ser och lär av varandras likheter och olikheter och får inspiration till vidare utveckling. Cecilia Lack, Manager Quality & EHS, Loss prevention, Customer centricity på SKF Sverige AB, tidigare deltagare i Kvalitetsforum. 

Några av de anmälda deltagarna:

SKF bedriver sedan många år ett mycket aktivt kvalitets-och hållbarhetsarbete. Medarbetarna är aktivt engagerade i den dagliga styrningen av verksamheten och i förbättringsarbetet. Företagets hållbarhetsarbete, programmen Business Excellence och Industri 4.0 har uppmärksammats både nationellt och internationellt.

Parker Hannifin är ett globalt verkande företag med viktiga verksamheter i Sverige. Nyligen mottog Pump & Motors Division i Trollhättan årets leanpris, bland annat med motiveringen att omfattande förbättringar uppnåtts i arbetsmiljö, produktivitet, leveranseffektivitet och kvalitet. Arbetet med High Performance Team är framgångsrika.

Essity är efter delningen av SCA ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Företaget bedriver ett mycket aktivt riskbaserat kvalitets och hållbarhetsarbete.

Fagerhult är en ledande internationell belysningskoncern med cirka 3 300 anställda och verksamheter i cirka 25 länder. Kundanpassad konceptutveckling och flexibilitet utmärker företaget.

Avonova erbjuder tjänster inom företagshälsa och ledarutveckling. Företaget har cirka 700 medarbetare på 120 orter. Avonova har utvecklat Sveriges största återkommande mätning av arbetsmiljö. Med ett jobbhälsoindex vill man inspirera till ökat fokus på förebyggande arbete.

Back To Top