Skip to content
info@sfk.se

Olle Jonsonpriset 2020

2020 års vinnare av Svenska Förbundet för Kvalitets pris för bästa uppsats/examensarbete inom kvalitets- och verksamhetsutveckling till minne av Olle Jonson är Adam Rönnbäck och Simon Larsson Turtola.

”Utredning av tillverkningsinducerade avvikelser i fiberförstärkt komposit genom blandningsexperiment – En fallstudie enligt DMAIC vid ABB Composites”. – Examensarbetet har utförts vid Luleå tekniska universitet.

För att läsa examensarbetet vänligen klicka här.

Motivering

I examensarbetet belyser författarna hur Sex Sigmas problemlösningsmetodik kan kombineras med försöksplanering, specifikt avseende  blandningsexperiment, i syfte att angripa komplexa kvalitetsproblem. Examensarbetet är föredömligt utfört och ger läsaren värdefull insikt i metodik som kan tillämpas för att på ett effektivt sätt kunna reducera tillverkningsinducerade avvikelser. Författarna bidrar genom examensarbetet till kunskapsutvecklingen inom kvalitetsområdet.

Adam och Simon gjorde en mycket intressant och uppskattad presentation av sitt arbete för juryn och intresserade från SFK, under ett webinarium den 5 nov.

Om ni vill veta mer, eller komma i kontakt med Adam eller Simon hittar ni deras kontaktuppgifter här.

Back To Top