Skip to content
info@sfk.se

Ny styrelse för VDÖ 2023

Ny styrelse för SFK region VDÖ valdes på årsmötet den 4 maj. Lars Gohde valdes till ordförande och adjungerad i Förbundsstyrelsen. Johanna Sjödin till vice ordförande, Helena Christensen valdes till sekreterare och Anna Frödin till kassör.
I styrelsen ingår Pauli Matikka, ledamot Förbundsstyrelsen och ordförande i SFK-Byggsektionen, Monica Wahlund och Mikael Nilsson båda ledamöter valda sedan tidigare.

Back To Top