skip to Main Content
info@sfk.se

World Quality Day – årets viktigaste kvalitetskonferens!

Flera av landets främsta experter inom kvalitets- och verksamhetsutveckling finns med som föreläsare under årets World Quality Day (WQD). Huvudtalare och moderator är Henrik Eriksson, professor vid Chalmers och författare till boken ”Sveriges bästa verksamheter”.

Den andra torsdagen i november varje år genomförs World Quality Day, WQD. I år väljer Svenska Förbundet för Kvalitet, SFK, att samarrangera konferensen med Svenska institutet för standarder, SIS, och Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ.

Tema för årets WQD är:

Agilt ledningssystem – i en snabbrörlig verklighet”

Utgångspunkten är att det i alla organisationer finns system för ledning av verksamheten. Men hur systematiska, effektiva, hållbara och värdeskapande är dessa system? Är de agila och anpassade för en snabbt föränderlig tid? Eller är det verkligen ledningssystemets uppgift att vara agilt? Ska inte det snarare vara stabilt? Och är ledningssystemet en garant för att varor och tjänster håller god kvalitet?

Bakgrund och syfte

World Quality Day (WQD) arrangeras i Sverige sedan 1990 av Svenska Förbundet för Kvalitet. WQD grundlades 1989 då bland andra European Organization for Quality, American Society for Quality och Union of Japanese Scientists and Engineers enades om en gemensam manifestation för kvalitets- och verksamhetsutveckling. Det bestämdes också att konferensen fortsättningsvis skulle genomföras årligen den andra torsdagen i november.

Under WQD förmedlas både inspiration och handfasta råd kring kvalitets- och verksamhetsutveckling. Under den fullmatade halvdagskonferensen får du ta del av kunskaper från några av Sveriges främsta föreläsare inom kvalitetsområdet. Dessutom har du goda möjligheter att knyta kontakter med andra kvalitetsproffs från många branscher i olika delar av landet. Missa inte WQD 2021!

Arrangörer

World Quality Day – 11 november 2021

Det är en halvdagskonferens mellan 12:00 – 17:00, online!
Konferensen kommer spelas in och göras tillgänglig för deltagarna.

Agilt ledningssystem i en snabbrörlig verklighet

12:00 – 12:10
Välkomna
Lars Arrenäs, SFK Väst, hälsar välkommen och öppnar WQD 2021

12:10 – 12:20
WQD – 2021
Moderator Henrik Eriksson, Chalmers

12:20 – 12:55
Keynote: ”Sveriges bästa verksamheter”
Henrik Eriksson, Chalmers

12:55 – 13:25
Lärande revision – En nyckel till förbättring
Åsa Wikenståhl, SFK

13:25 – 13:55
The Scania Way – Ledningssystemet i en föränderlig värld
Niklas Jedeur-Palmgren och Per Webb, Scania

13:55 – 14:00
Bensträckare

14:00 – 14:30
Ledningssystem som fundament för verksamhet i ständig utveckling
Åsa Magnusson Falconer, SOS International

14:30 – 15:00
Hur kommunen gör besparingar, effektiviserar och förbättrar kvalitet och service utifrån sitt ledningssystem
Esbjörn Grandalen, Västerviks kommun

15:00 – 15:10
Bensträckare

15:10 – 15:40
Passion för kvalitet!
Danny Aerts, MetaSolutions

15:40 – 16:10
Verksamhetsplanering, kompetensutveckling och revisioner
Jörgen Brokås, Bostads AB Mimer

16:10 – 16:15
Bensträckare

16:15 – 16:25
Utmärkelse: Olle Jonson-priset
Presenteras av en av prisets jurymedlemmar, Ingemar Sjöström

16:25 – 16:55
Paneldebatt med reflektioner kring dagens budskap
Karina Skalmstad, Ulf Gustavsson och Anne-Charlotte Holmgren

16:55 – 17:00
Tack för idag!
Lars Arrenäs, SFK Väst

17:00
Slut för idag!

Moderator och keynote speaker

Henrik Eriksson
Professor vid Chalmers Tekniska Högskola, institutionen för Teknikens Ekonomi och Organisation. 

Läs mer om Henrik

Henrik har forskat på vad som kännetecknar framgångsrika företag och organisationer i tjugo år. Han har sammanfattat sin forskning i den populärvetenskapliga boken ”Sveriges bästa verksamheter”.

Det som kännetecknar de organisationer som uppnår riktigt bra resultat inom kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet, ekonomi och samhälle är att de inte arbetar hårdare än andra verksamheter, men de tänker och arbetar på ett annat sätt. Resultaten från Henriks forskning samt praktiska erfarenheter presenteras under föreläsningen.

Henrik Eriksson

Föredragshållare

Åsa Wikenståhl
Kvalitetsutvecklare och revisionsledare. Åsa är systemvetare med påbyggnad inom kvalitet och ledarskap.  

Läs mer om Åsa

Åsa är IT-konsulten med vårdbakgrund som blev kvalitetschef och därefter revisionsledare. I den rollen har hon utvecklat metodiken ”Lärande revision”, där det agila förhållningssättet är centralt. Hon visar hur inställningen till avvikelser kan vändas från oro till energi och hur revision kan bli en nyckelresurs i all slags organisationsutveckling.

I sina ledaruppdrag har Åsa utvecklat verksamheter genom att sätta kvalitet i relation till ekonomi och vänt förlust till vinst. Hon har stor erfarenhet av agila metoder och arbetssätt från många år som konsult och som ledare i olika verksamheter.

Åsa är aktiv revisionsledare för flera standarder och regelverk där hon utför både tredjeparts- och andrapartsrevisioner. Hon har grundat en metodik som hon gett namnet ”Lärande revision”. Genom att möta en organisation och dess medarbetare med ett coachande förhållningssätt vill Åsa göra revisionen till en nyckelresurs i organisationers utveckling. ”Revision innebär att följa upp hur verksamheten följer sina regelverk. Men revision är också ett verktyg för lärande, som kan bidra till stark drivkraft, energi och effektiva ledningssystem.”

Åsa Wikenståhl

Per Webb
Har 36 års arbetserfarenhet inom Scania, varav 16 år i olika uppdrag direkt kopplade till koncernledningen.

Läs mer om Per

Per har lång erfarenhet från kvalitetsarbete samt arbete med interna och externa verksamhets- och systemrevisioner inom alla led av företaget. I sin nuvarande befattning är han Scanias Certification Officer, med globalt ansvar för ISO-certifieringar av ledningssystemet. Han är ansvarig för Scania Group Policy – Quality Management Systems and System Audits, samt agerar som Quality Manager i Defence Projects.

Externa uppdrag omfattar bland annat ordföranderollen i SIS/TK 304 Kvalitetsledning. Per vill att begreppen hållbarhet och kvalitet binds samman, det ena kan inte existera utan det andra.

Per Webb

Niklas Jedeur-Palmgren
Chef för funktionen Group Governance and Policy Management på Scania.

Läs mer om Niklas

Niklas har en mångårig erfarenhet av att förändra verksamhetsstyrningen, bland annat genom att skapa gruppcertifiering av ISO 9001 och 14001 samt etableringen av GIA-funktionen som gruppchef för Operations and IT Audits.

Niklas Jedeur-Palmgren

Åsa Magnusson Falconer
Arbetar nordiskt med kvalitet och efterlevnad på SOS International som levererar 24/7-tjänster till fordons- och försäkringsbranschen.

Läs mer om Åsa

Med lång erfarenhet i branschen som operativ chef, Key Account Manager och inom strategiskt inköp kan hon internt utmana ledningens arbete, utan att tappa kompassen i verkligheten.

Det ISO-certifierade ledningssystemet ser hon som fundamentet för att stötta och revidera en verksamhet i ständig utveckling. Agila produktteam, kreativa säljare och kulturella skillnader både utmanar och stimulerar i en bransch med högt ställda förväntningar på digitalisering och nytänkande.

Åsa Magnusson Falconer

Esbjörn Grandalen
Arbetar med verksamhetsutveckling inom offentlig sektor.

Läs mer om Esbjörn

Esbjörn är i dagsläget utvecklingsledare i Västerviks kommun. Ansvarar för koncernens kvalitetsledningssystem, införande av E-arkiv samt andra digitaliseringsprojekt.

Esbjörn Grandalen

Danny Aerts
Styrelseordförande vid MetaSolutions AB samt styrelsemedlem i bland annat Medhelp Care AB och Gavagai AB.

Läs mer om Danny

Tills nyligen vd för Internetstiftelsen under 15 år. Danny satsar nu på att aktivt coacha ledningsgrupper, bland annat genom rådgivning via SIQ. Under WQD 2021 berättar Danny om framgångsfaktorerna för kvalitetsarbete i en välmående verksamhet samt ger tips om hur både ledning och medarbetare kan hållas engagerade och passionerade för hållbar framgång.

Danny Aerts

Jörgen Brokås
Kvalitetsutvecklare på Bostads AB Mimer som rekryterades 2015, med uppdraget att ta företaget fram till Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2020.

Läs mer om Jörgen

För Jörgen är ledningssystemet ett resultat av den årliga verksamhetsplaneringen för hur företaget ska närma sig visionen och sina övergripande mål, och hur det integrerar med kompetensutveckling och interna revisioner.

Kort informationsfilm:

Jörgen Brokås

Årets panel

Eftermiddagen avslutas med sammanfattningar och reflektioner från en kunnig panel.
I panelen ingår Anne-Charlotte Holmgren, ansvarig för SIQ Akademi – Rådgivning och
utbildning, Karina Skalmstad, vd på Geosigma Konstruktion och Ulf Gustavsson,
generalsekreterare för European Organization for Quality och styrelseordförande i Qvalify.

Karina Skalmstad
Arbetar som vd för Geosigma Konstruktion.

Mer om Karina

Hon arbetar som vd för Geosigma Konstruktion och har mer än 25 års erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen med kompetens inom kvalitetsutveckling, ledarskap och förbättringsarbete. ”Att lära är att ständigt förbättras!” är hennes motto.

Karina_Skalmstad

Ulf Gustavsson
har varit både chef och ledare sedan 1991. Detta inkluderar 12 år på IKEA i olika globala positioner i både Sverige och utomlands.

Mer om Ulf

Ulfs tidigare uppdrag inkluderar också telekomföretaget Millicom som är noterat på Nasdaq i New York och Stockholm. Ulf har också genom åren innehaft olika befattningar inom Svenska Förbundet för Kvalitet, SFK. Idag är han generalsekreterare i European Organization for Quality, EOQ, med placering i Bryssel. Han är även styrelseordförande i Qvalify AB.

Ulf Gustavsson

Anne-Charlotte Holmgren
Ingenjör från Chalmers med kompetens inom bland annat kvalitet och förbättringskunskap, ledarskap och LEAN.

Mer om Anne-Charlotte

Anne-Charlotte Holmgren har lång och framgångsrik erfarenhet av att leda verksamheter inklusive organisations- och verksamhetsutveckling i flera olika branscher, allt från transport och logistik till hälso- och sjukvård. Ingenjör från Chalmers med kompetens inom kvalitet och förbättringskunskap, ledarskap, hållbarhet, LEAN och organisationspsykologi.

_Q0A6736

Boka din plats till WQD 2021

Nyckelord: Kvalitets- och verksamhetsutveckling, ledningssystem, kvalitet, kvalitets

Back To Top