Skip to content
info@sfk.se

Höst/Vinterprogram SFK Café Kvalité

  • |SFK

10 augusti 2022 17-18
Adaption to Change
Välkomna till ett kostnadsfritt intressant Webbinarium om hur förändringar, för såväl individer som för organisationer, kan hanteras. Detta evenamang är förmedlat av organisationen European Organization for Quality, EOQ, där SFK är ett av 24 medlemsländer. Språket är engelska, och det sänds direkt från Silicon Valley. Se beskrivning och anmälan via denna länk.
På scen: Alka Jarvis
Arrangör: EOQ

18 augusti 2022 15-16
Kvalitetsarbete vid inköp och upphandling – för de goda affärerna.
Fritt för medlemmar – 400:- för övriga..
Tema: ”Hur man kan etablera en win/win situation med sina leverantörer.”
Information och anmälan via denna länk.
På scen: Folke Höglund
Arrangör: SFK Sverige

8 september 2022 15-16
Ledningens engagemang gennom Layered Process Audits
Fritt för medlemmar; övriga 400:-
Organisationers Ledningssystems viktigaste mål är att beskriva processers och aktiviteters önskvärda arbetssätt. Ett tråkigare begrepp är ”Standardiserade arbetssätt”. Det en karta ritad för att beskriva de bäst kända principerna, metoderna och verktygen för att skapa robusta och förutsägbara resultat som verksamhetens kunder förväntar sig. Men handen på hjärtat, hur ofta stämmer verkligen med kartan, och hur är det med organisationens medarbetares förståelse för varför deras ledningssystem finns till.
Mer info och anmälan via denna länk.
På scen: Christer Wallin Vibracoustik.
Arrangör: SFK region Småland

Oktober 2022
Mot bättre vetande.
Fritt för medlemmar; övriga 400:-
Praktiskt analytiskt kvalitetsarbete hämtar impulser från många olika håll. Ibland
från data i en databas, ibland från garantiärenden, ibland jämförelse med andra och
andras produkter och tjänster, ibland från marknaden, ibland från egna iakttagelser
och inte sällan från produktionschefen som varit på mässa i fjärran land och
kommer hem med en massa galna idéer…
Mer info och anmälan hämtas via länken sfk.se.
På scen: Ingemar Sjöström SFK StaM

10 november 2022
WQD World Quality Day
New Europe – New Qualify
Planering pågår.
Arrangör: SFK Sverige

8 december 2022 15-16.30
Fokus på risker/riskhantering.
Planering pågår.
Fritt för medlemmar, övriga 400:-
Arrangör; SFK Sektion Produktsäkerhet

December 2022
SFK Kvalitetsforum
Lärande genom erfarenhetsutbyte
Start omgång nr 6
Nätverket vänder sig till dig som arbetar med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. För dig som ser en möjlighet att lyfta organisationens kvalitetsarbete. Kanske står organisationen inför nya utmaningar och förändringar. Det blir en nytändning för dig och din organisation. Du får ta del av arbetssätt, metoder och verktyg inom modern verksamhetsutveckling. Vi fokuserar mer på hur ett värdeskapande kvalitetsarbete omsätts i praktiken än hur kraven i olika standarder uppfylls.
Arrangör: SFK Sverige

 

Back To Top