skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se
Claes Berlin vald till ny ordförande i SFK

Claes Berlin vald till ny ordförande i SFK

  • |SFK

Claes Berlin, Chalmerist och elektroingenjör med 35 års erfarenhet av kvalitetsarbetet inom den internationella rymdbranschen som kvalitetschef på Saab Ericsson Space och RUAG Space, valdes på fullmäktigemötet den 25 april till ny ordförande för SFK- Svenska Förbundet gör Kvalitet.

Härlig utmaning att nu ta rodret och fortsätta utvecklingen av SFK till en viktig och kunskapsdrivande aktör i tiden kring kvalitetsbegreppet som både har breddats och fördjupats i samhället. /Claes Berlin.

Claes har en lång och gedigen bakgrund inom kvalitetsområdet, och har genom sitt långa internationella arbete ett stort nätverk inom så väl Sverige som internationellt.

Claes driver sedan 2011 sin egen verksamhet som konsult. De senaste åren med uppdrag hos bland annat Trafikverket och Örebrofastigheter. Utöver dessa uppdrag har han hållit i ett antal utbildningar i Verksamhetsutveckling, främst i Ryssland. Han har även varit lärare i ”Operation Management, Business Excellence and Improvement Management”, EMBA-kurser vid Stockholms Handelshögskolas verksamhet i Ryssland. Claes har även, under några år, arbetat som tredjepartsrevisor inom ISO 9001 och ISO 14001.

Claes tar över ordföranderollen efter Anne A Marbrandt, som nu återgår i sin tidigare roll som förbundets vice ordförande.

-Det är väldigt roligt att valnämnden uppmärksammat och hittat det vi efterfrågat, nämligen en namnkunnig tung profil inom kvalitet, inte bara nationellt utan även internationellt, vilken kan ta förbundet till nya höjder mot visionen att öka Sveriges konkurrenskraft. /Anne A Marbrandt.

Vi hälsar Claes Berlin varmt välkommen som vår nya ordförande. Det är en spännande tid att gå in i organisationen, inte minst då vi påbörjat en förändringsresa med målet att stärka Sveriges konkurrenskraft på riktigt.

 

English 

Claes Berlin, a Chalmers Alumni and electrical engineer, with 35 years of work experience within the quality area, as quality manager at Saab Ericsson Space and RUAG in the international space industry, was on the 25th of April elected as president of SFK – Swedish Association for Quality.

An exciting challenge to continue the development of SFK (Swedish Association for Quality) into an important and knowledge-driven player present in the quality scene, which has both broadened and deepened in the society of today. /Claes Berlin

Claes has a long and solid experience in the quality field, and through his international work he has created a large network, both within Sweden and internationally.

Claes has since 2011, run his own business as a consultant. In the last years with projects at Trafikverket (Swedish Transport Administration) and Örebrofastigheter (Örebro Properties). In addition to these projects he has led several courses in Business Development, primarily in Russia. He has also been lecturing at Stockholm School of Economics activities in Russia, within the EMBA – courses; ”Operation Management, Business Excellence and Improvement Management”. Claes have also worked as a third-party auditor within ISO 9001 and ISO 14001.

Clas takes over the presidency after Anne A Marbrandt, who is now returning to her previous role as the vice president for the association.

I’m very pleased that the election committee have acknowledged and found what we required, a well-known strong profile within the quality area, not only nationally, but also internationally. Someone who can bring the association further on towards the vision to increase Sweden’s competitiveness. /Anne A Marbrandt.

We warmly welcome Claes as our new president. It is an exiting time to enter the organization, not least as we have started an exciting transformation towards our vision to strengthening Sweden’s competitiveness.

Back To Top