skip to Main Content
info@sfk.se

Blir inte bättre belysning…Insändare från StaM

Blir inte bättre belysning…

…än så här. Man behöver inte vara fantasifull för att se nuvarande pandemi som ett stort – eller snarare gigantiskt – och tragiskt kvalitetsproblem.
Och plötsligt, i starkt och bestående ljus, ser vi hur praktiskt taget alla mått och steg baseras på data och analys därav. Varje dag finns Andy Theory på plats och redovisar de senaste siffrorna och pratar kurvor och modeller och analys.

Under många år har vi – SFK-StaM – fört fram att dylikt agerande måste vara en del av SFKs agenda och agerande. Visst, ingen har någonsin förnekat att beslut måste baseras på fakta, ingen har förnekat att data måste vara kvalitetsgranskat, alla intygar att det vetenskapliga synsättet är också kvalitetsarbetets synsätt.
Men detta syns aldrig i WQD, aldrig i andra kanaler eller i någon argumentation. Det är på sin höjd en läpparnas bekännelse och kanske, kanske uppfinner vi ett hemmasnickrat index där vi sprätter omkring lite procentsatser o.d.
Hur hamnade vi här? Där man försöker övertyga mig om att folk är rädda för fakta eller att jag bör byta namn på det onämnbara så att det kan accepteras.
Hur kunde det bli så att vi har välutbildade unga människor men som inte förväntas använda sina kunskaper i kvalitetsarbetet?

EOQ.

I januari fick jag ett uppdrag av EOQ, via SFK, att lära något om hur ’kvalitet’ används i grundskolor och gymnasieskolor (alltså inte kvaliteten på undervisningen utan kvalitet som begrepp).
Jag stämde träff med några mattelärare på några skolor men det var i tiden då gymnasierna hemförlovades så några fick jag prata med över dator. Jag blev dock imponerad av vad våra unga får lära om data, källkritik, grafisk redovisning, etc.
På ett gymnasium gör eleverna en kartläggning av en utvald arbetsplatsmiljö, och inom biologi och fysik gjorde man experimentella försök. Detta skrevs in i rapporten till EOQ.

Massmedia.

Om man höjer blicken (eller kanske sänker den?) och öppnar en dagstidning eller tittar på TV verkar det som om man lyckats glömma all sin grundläggande kunskap. För nu kan man fylla presentationer med strunt (en graf utan en bild på ett coronavirus ät knappast möjlig), bilder kan presenteras på den sneda studioväggen, en annan graf visas delar av en sekund och ersätts med infantila bilder av en Finlandsfärja och en snutt från Kungsträdgården i Stockholm. (Man får vara tacksam för den sakliga och tydliga presentationen av en annan graf – väderkartan.)
Men blir ni inte förbannade??
Gå in på SVTs hemsida och titta på den grafik som presenteras. Det går att säga mycket om den som är fel men titta på rutan med några siffror: ’Medianålder 61 år’ men det står även ”’Dagar från…’ 10,5” men är det median eller någon annan percentil, är det medelvärdet? Men, men, är det så noga, vem bryr sig? Jo, det är noga, skall man göra något skall man göra det ordentligt! (Jag har skrivit till ’SVT datajournalistik’ men utan svar eller reaktion.)
Eftersom vi numera har bra skärmupplösning kunde man presenterat ett histogram på samma utrymme, ungefär som ett större frimärke, ty då kunde läsaren fått en uppfattning av datamängdens form och utbredning, medelvärde, antal värden etc.

Avslutningsvis.

Andy Theory står där varje dag 14:00 och presenterar fakta som ligger till grund för rikets styrning just nu. Journalisterna får lära sig om hypoteser, sannolikheter, beroenden, falska positiva/negativa, etc.
Om inte Andy Theory blir dragplåster och centralperson på nästa WQD framstår SFK som en ovanligt tondöv organisation.

Ingemar Sjöström, SFK-StaM

Back To Top