skip to Main Content
info@sfk.se

Välkommen till Café Kvalité – tisdagen den 5 december kl. 16.00-17.15 på temat Utveckla kvaliteten och minska kostnaderna inom offentlig sektor! I dagsläget står regioner och kommuner för stora utmaningar vad gäller det ekonomiska resultatet. Vi kommer i detta webbinarium visa hur det går att både öka kvaliteten och minska kostnaderna. Från region Värmland medverkar…

Back To Top