skip to Main Content
info@sfk.se


Vrigstad
,

Utbildning i ISO 45001:2018 med fokus på risker och OSA. En utbildning från SFK Småland https://sfk.se/smaland/ Under denna endags grundutbildning i ISO 45001:2018, riskbedömning och OSA får du kännedom om hur du på samma förbättringsinriktade sätt kan arbeta med arbetsmiljö som kvalitet och miljö. Under dagen varvar vi nyttig information, praktisk träning och svarar på…

Back To Top