skip to Main Content
info@sfk.se


Bromma

Tanken med mötesplatsen är att visa hur VVS-branschen kvalitetsutvecklat det svenska samhället från Lort-Sverige till världens högsta levnadsstandard. Ett intressant seminarium kommer att hållas den 30 mars kl.15-16.00 före årsmötet. Årsmötet kommer att hållas efter seminariet 16.00-16.30 med fika och rundvandring med en mycket VVS kunnig guide. Sveriges VVS-museum har en intressant utställning om utvecklingen…


Bromma
,

SFK-Bygg inbjuder till seminarium om mätmetod och nyckeltal för projektkvalitet enligt PQi på Sveriges VVS Museum Trots byggsektorns fokus på riskhantering orsakar kvalitetsbrister enligt Boverket kostnader på i runda tal 100 miljarder årligen. Det är tydligt att vi behöver se på begreppet ”risk” med nya ögon. En av nycklarna är att börja mäta projektkvalitet. Så…

Back To Top