skip to Main Content
info@sfk.se

Svenska Förbundet för Kvalitet, Region Värmland – Dalsland – Örebro bjuder in till föreningens årsmöte med tillhörande seminarium Varmt välkomna att delta vid årsmöte för SFK Region Värmland – Dalsland – Örebro. Alla är välkomna, även de som för närvarande inte är medlemmar. Plats är Hamnmagasinet vid Zakrisdalsudden i Karlstad. Träffen har följande agenda: 15:00-16:00…

,

I samarbete med SFK-Sörmland/Västmanland: Quality Management at Cambio Healthcare Systems AB Vi presenterar hur Cambio implementerat sitt ledningssystem med hjälp av flera olika verktyg: 2c8 – Visualiseringsverktyg (Modellera processer och skapa ledningssystem) JIRA – Ärendehanteringssystem Confluence – Intranät Share Point – Dokumenthantering Vi kommer titta närmare på stödprocessen Quality Control som stöttar alla våra processer…

Back To Top