skip to Main Content
info@sfk.se

Christer Wallin, Kalitets & Miljöchef; Vibracoustic.    Organisationers Ledningssystems viktigaste mål är att beskriva processers och aktiviteters önskvärda arbetssätt. Ett tråkigare begrepp är ”Standardiserade arbetssätt”. Det en karta ritad för att beskriva de bäst kända principerna, metoderna och verktygen för att skapa robusta och förutsägbara resultat som verksamhetens kunder förväntar sig. Men handen på hjärtat,…

Back To Top