skip to Main Content
info@sfk.se

”Kan vi vara vänner utan fakta?” Flera kvalitetsorganisationer tycks tro att analys av fakta är något som bör göras i ett hörn av fabriken där några nördar flockas runt en dator och producerar något. Vi, SFK-StaM (Statistisk Metodik), anser att detta betraktelsesätt måste brytas. Ett analytiskt tänkande har en självklar plats i planeringsarbete, designarbete, målsättning,…

Back To Top