skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se


Jönköping

Datum för ordinarie fullmäktigemöte är satt till den 22 april kl 13:00-15:00 i Jönköping. Eventuella motioner till fullmäktige emotses senast den 26 februari, dvs. åtta veckor innan. Mer information och kallelse kommer längre fram.

Nedan finner ni kallelse och dagordning till SFK:s kommande fullmäktigemöte. Alla regioner och sektioner har rätt att delta med två representanter som företräder dem vid fullmäktige. Övriga som har ett intresse om att delta ombeds att kontakta ordförande (alt. kansliet).…

Back To Top