skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se

, , ,

Hej Vi har några platser kvar. SFK Småland inbjuder Som verksamhetsutövare har du ett omfattande Miljö- och Arbetsmiljöansvar för kemiska hälsorisker. Detta ansvar och medföljande arbetsuppgifter regleras i flera författningar från bland annat ECHA, Kemikalieinspektionen, Miljöbalken och Arbetsmiljöverket. Under denna…

Back To Top