skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se


Malmö
,

Processer förknippas ibland med något tråkigt vilket ofta beror på en bristande förståelse för vad processer och processorientering är och vilken nytta det tillför. Genom att öka förståelsen för processynsättet inom hela organisationen ökar möjligheten till att skapa ett framgångsrikt processarbete och ha riktigt roligt på vägen dit.


Gävle
,

Mål och innehåll En orientering i arbetsmiljölagen och systematiskt arbetsmiljöarbete Skyddsombuds rättigheter/uppgifter Organisatorisk och Social Arbetsmiljö Rehabilitering ISO 45001:2015 Mål: Alla ska känna till sitt ansvar, sina befogenheter och arbetsuppgifter i förhållande till arbetsmiljön. Alla ska också känna till grunder…

Back To Top