skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se

:

Tillsammans med Qvalify AB arrangeras utbildningsdag i Nya ISO 45001 (arbetsmiljöledning) som nu är släppt och ersätter tidigare OHSAS 18001. Vi kommer vid denna utbildning att gå igenom och belysa de viktigaste förändringarna i den nya arbetsmiljöstandarden? och kommer belysa…

Back To Top