skip to Main Content
info@sfk.se

SFK Kvalitetsforum 5, online; Ny omgång startar när gruppen är skapad.


 • Datum

SFK Kvalitetsforum
– Lärande genom erfarenhetsutbyte

Nätverket vänder sig till dig som arbetar med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. För dig som ser en möjlighet att lyfta organisationens kvalitetsarbete. Kanske står organisationen inför nya utmaningar och förändringar. Det blir en nytändning för dig och din organisation. Du får ta del av arbetssätt, metoder och verktyg inom modern verksamhetsutveckling. Vi fokuserar mer på hur ett värdeskapande kvalitetsarbete omsätts i praktiken än hur kraven i olika standarder uppfylls.

SFK Kvalitetsforum har tidigare genomförts som fysiska träffar i Västsverige. Men från och med omgång 4, genomförs träffarna online, vilket gör att avståndet mellan deltagarna inte har betydelse, och alla i Sverige kan delta.

Tidigare deltagares omdömen:

Tommy Gunnarsson, Quality and Environmental Manager, Parker Hannifin, Trollhättan:
”SFK Kvalitetsforum är ett utmärkt forum att komma ut och möta kollegor för att diskutera kvalitetsprofessionen. Det är deltagare från väldigt spridda branscher och intressant att se skillnaderna och få goda exempel med sig hem.
Men det bästa är trots allt, att förstå att man är inte ensam med sina funderingar eller problem.”

 Cecilia Lack, Manager Quality & EHS, Loss Prevention, Customer centricity, SKF Sverige – Göteborg:
”Kvalitetsforum är ett nätverk med en mindre grupp deltagare som delar med sig av sina erfarenheter. Tack vare storleken på gruppen är det lätt att lära känna varandra och med det byggs en tillit upp, där vi kan dela med oss av våra tankar och idéer.
Vi ser och lär av vaarandras likheter och olikheter och får inspiration till vidare utveckling.”

 Fatemeh Moradi, Trainee som deltagit som gäst:
”Jag har upplevt mötena i SFK Kvalitetsforum som väldigt bra och lärorika. Jag har både fått fräscha upp mina kunskaper och lära nya saker. Att få besöka olika företag och se hur man arbetar varit mycket intressant. Kontakterna med deltagarna har gett mig mycket.”

Genomförande och innehåll styrs av deltagarnas behov och önskemål.

Vi träffas online vid fem halvdagsmöten fördelade över cirka sex månader.

Baserat på erfarenheterna från tidigare SFK Kvalitetsforum använder vi följande upplägg vid planering och genomförande av träffarna:

 • Före programstart kontaktar vi deltagarna med frågor om organisationens intresseinriktning och erfarenhet. Det ger underlag för en gruppsammansättning som underlättar ett givande och intressant informationsutbyte. Antalet deltagare i respektive grupp är begränsat till maximalt tolv.
 • Deltagarna prioriterar vilka teman som ska tas upp vid träffarna utgående från en bruttolista med olika alternativ (se nedan).
 • Inför varje träff har vi förberedande kontakter med deltagarna om vilka arbetssätt som organisationen använder för aktuellt tema och om frågor som är viktiga att diskutera.
 • Ett tema introduceras med ett inspel och ett antal frågeställningar. Inspelet innehåller en bakgrundsbeskrivning av temat och intressanta arbetssätt som används i framgångsrika organisationer. Frågeställningarna triggar därefter diskussioner i gruppen där deltagarna lär av varandra genom att byta erfarenheter.

 Typisk agenda för en träff

 • Reflektioner från tidigare träffar
 • Dagens tema med inspel från moderatorerna och exempel från organisationer med framgångsrika arbetssätt
 • Utifrån dagens tema och förberedda frågeställningar utbyter deltagarna sina erfarenheter och synpunkter i mindre grupper
 • Frågor och reflektioner
 • Vad tar jag med mig hem till min verksamhet
 • Val av tema för nästa träff.

Gruppen väljer tema för träffarna

 • Kvalitets- och miljöprofessionen
  • Hur uppdrag, roller och kompetenser kan klargöras utifrån en SFK – rapport
 • Ledarskap och medarbetarskap
  • Hur ledningens aktiva engagemang och stöd för verksamhetsutveckling ökas
  • Hur du får med dig kolleger och medarbetare i kvalitets- och miljöarbetet
 • Affärsverksamhet och ledningssystem
  • Hur ledningssystemet blir en del av affärsverksamheten
  • Hur omvärlden påverkar ledningssystemet
  • Hur olika ledningssystem kan integreras
 • Processinriktning
  • Hur ett processinriktat arbetssätt förbättrar kundtillfredsställelse och resultat
  • Hur effektiviteten i en process ökas med rätt fördelning av roller och ansvar
  • Hur processer kan förbättras
 • Hantering av risker och möjligheter
  • Hur risker och möjligheter kan identifieras och åtgärdas
  • Hur åtgärder prioriteras och följs upp
 • Systematiskt förbättringsarbete
  • Hur företaget kan gå från nollfelspolicy till noll fel
  • Hur engagemang skapas i förbättringsarbetet
  • Hur effektiva förbättringsmetoder kan användas på alla nivåer i företaget
  • Hur kvalitets- och miljömål kan utformas
 • Kund- och leverantörsrelationer
  • Hur krav och förväntningar identifieras
  • Hur samverkan kan utformas
  • Hur kundtillfredsställelse kan utvärderas
 • Kvalitet 4.0
  • Hur paradigmskiftet inom digital teknologi ger nya möjligheter inom Kvalitets-/verksamhetsutveckling.

Plats, datum och tider

Nätverksträffarna sker online på Teams. Fem träffar kl. 09.00 – 12.00, eller 13.00 – 16.00.
OBS! Inget datum finns angivet.Tidsförläggningen kommer att anpassas efter deltagarnas önskemål. Den första träffen är planerad att starta i början av 2022.

Pris

För SFK-medlemmar 5800 kr exkl. moms. Icke medlemmar 6800 kr exkl. moms. I priset ingår boken Kvalitetsutveckling (utg. 2015) samt dokumentation som används vid träffarna.

Fakturering sker efter den första träffen.

Vid frågor kontakta:


Folke Höglund
0706-37 40 37
folke.hoglund@gmail.com


Hans Baurmann
0706-50 36 63
provigor@telia.com

SFK Kansli
031-390 90 90
info@sfk.se

BokningAntal
Medlem 5 800,00kr Slutsålt
Ej medlem 6 800,00kr Slutsålt

Valfritt meddelande, t ex info om separat epostadress för faktura eller önskemål om specialkost vid ev. måltid.

Läs mer om vår integritetspolicy (länk öppnas i nytt fönster).

Antispamfråga

Back To Top