skip to Main Content
info@sfk.se

SFK Bygg – Åtgärder för ökad byggkvalitet


  • Datum

SFK Bygg har gjort många studier om kvalitetsläget inom byggsektorn

Undersökningarna under åren har gjorts på olika sätt, vissa har varit djupdykningar i vissa delområden och andra har varit mer generella. Samtliga undersökningar har presenterats i publicerade års årskrönikor. Metoderna har varierat och finns närmare beskrivna i respektive rapport. Syftena har varierat under åren men en gemensam nämnare har varit att vi med begränsade resurser försökt åstadkomma det mest optimala ur vetenskaplig och generaliserbar synpunkt.
Den första undersökningen 1991 riktade sig till SFK Byggs medlemmar medan undersökningen 1999 gjordes med slumpvisa företag ibland de berörda aktörerna i byggsektorn.
Den aktuella undersökningen har koppling till de tidigare och utgår från Boverkets rapport 2018:36 ”Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn”.
Vår undersökning fokuserar på åtgärder för ökad byggkvalitet och belyser vissa områden där det kan vara aktuellt att vidta åtgärder.
Du kan beställa originalrapporten ”Åtgärder för ökad byggkvalitet” via E-post på blanketten nedan.

Åtgärder för ökad byggkvalitet

Några resultat från en enkät till medlemmarna i
byggsektionen i Svenska Förbundet för Kvalitet

Hans Dertell
November 2022

Referenser:
• Boverket RAPPORT 2018:36 Kartläggning av fel, brister och skador inom
byggsektorn
• SFK Byggs årskrönikor 1991–1999
• Linneuniversitetet, Examensarbete: VT 2020; Faktorer för ökad kvalitet i
byggbranschen. Adam Andersson & Petter Petersson
• SOU 2002:115; Skärpning gubbar! Om konkurrensen, kostnaderna,
kvaliteten och kompetensen i byggsektorn
• Hur står det egentligen till med den svenska byggsektorn? Perspektiv från
forskarvärlden En antologi redigerad av Anne Landin och Hans Lind

Frågor kring rapporten kan ställas till Hans Dertell, hans@lotsudden.se 0705-100 861 eller Pauli Matikka, pauli.matikka@sfk.se 0706-852 215.

Pris: Medlem i SFK 0 kr, Ej medlem 200 kr. Swisha till Pauli Matikka 0706-852 215

Beställning: Gör din beställning i Bokningsfältet nedan. Rapporten skickas med E-post.

BokningAntal
Medlem i SFK 0,00kr Slutsålt
Ej medlem 200,00kr Slutsålt

Valfritt meddelande, t ex info om separat epostadress för faktura eller önskemål om specialkost vid ev. måltid.

Läs mer om vår integritetspolicy (länk öppnas i nytt fönster).

Antispamfråga

Back To Top